弗罗茨瓦夫 (Wrocław), 波兰

Psychologia sądowa

长线第一学位
专业: 心理学
教学语言: 波兰语 教学语言: 波兰语
专业组: 社会的
大学系统: 固定, 兼读
Studia w ramach specjalności Psychologia sądowa przygotują Cię do pracy w zawodzie psychologa sądowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości, mechanizmów funkcjonowania sprawców i ofiar przestępstw oraz metod diagnozowania i udzielania psychologicznego wsparcia uczestnikom postępowania sądowego. Zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do specyficznych relacji zachodzących pomiędzy sprawcą przestępstwa, ofiarą i świadkiem. Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy.
网站WWW大学: www.dsw.edu.pl
Privacy Policy