罗兹 (Łódź), 波兰

Psychologia w biznesie

长线第一学位
专业: 心理学
教学语言: 波兰语 教学语言: 波兰语
专业组: 社会的
大学系统: 固定, 兼读
Wybierając specjalność Psychologia w biznesie uzyskasz wiedzę, rozwiniesz  umiejętności i kompetencje społeczne pomocne w pracy w środowisku biznesu.

W trakcie zajęć poznasz zasady zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, psychologiczne aspekty działań marketingowych, tworzenia i odbioru reklam, psychologicznych aspektów podejmowania decyzji rynkowych, reguły projektowania szkoleń oraz pracy trenerskiej na sali szkoleniowej, podstawy coachingu i mentoringu.

Praktyczny charakter zajęć  da ci możliwość rozwijania, m.in. umiejętności planowania rozwoju kadr, rozumienia zachowań konsumenckich, budowania scenariuszy szkoleń, mediacji i negocjacji, komunikacji i budowania relacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem społecznym i biznesowym.

Wybór tej specjalności pozwoli ci na wykorzystanie własnego potencjału do wspierania ludzi i zespołów w osiąganiu satysfakcji z pracy, kształtowania środowiska pracy nastawionego na rozwój pracowników.
网站WWW大学: www.ahe.lodz.pl
Privacy Policy